Subvenție APIA de 32,14 euro/ha – noua plată redistributivă pentru fermele până în 300 de hectare

Subvenție APIA de 32,14 euro/ha - noua plată redistributivă pentru fermele până în 300 de hectare

Plată pe hectar pentru fermierii care au exploatații până în 300 de hectare. Noua formă a subvenției de tip plată redistributivă va intra în vigoare începând cu anul de cerere 2023, iar la acest moment condițiile de acordare sunt în dezbatere, un aspect fiind clar: bugetul alocat acestei subvenții trebuie să fie de minim 10% din bugetul alocat țării noastre pentru perioada 2021-2027, prin noua Politică Agricolă Comună.

Plata redistributivă – achitată de APIA pentru fermele până în 300 de hectare

Plata redistributivă va suferi modificări majore pentru a susține fermele mici și mijlocii, adică acele exploatații care au între 1 și 300 de hectare. Fermele care depășesc acest prag nu se mai încadrează la această plată.

”Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată de producție. Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil se acorda fermierilor care au dreptul la o plata in temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și se acorda pentru exploatațiile agricole cuprinse între 1-300 ha”, se arată într-un documentul publicat de Ministerul Agriculturii ca material propus pentru dezbatere.

Doar fermierii activi vor primi plata redistributivă

Pentru a se încadra la plata redistributivă, fermierii vor trebui să îndeplinească acele condiții minime pentru a fi eligibili pentru plata unică pe suprafață, în prezent SAPS, dar care va fi redenumită.

Fermierii care nu primesc plata redistributivă sunt cei care și-au fragmentat exploatația după anul 2020. ”Nu beneficiază de sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, fermierii care si-au fragmentat exploatațiile după 2020 si nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentarii respective. Cazurile în care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/divizat exploatațiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă vor fi reglementate prin legislația națională”, se arată în proiectul MADR.

Plata redistributivă are în prezent două intervale

Plata redistributivă din prezent are două intervale de plată. Astfel, plata redistributivă, în forma în care se va plăti inclusiv și anul viitor, pentru anul de cerere 2022, se acordă tuturor fermierilor, în limita primelor 30 de hectare, cu două intervale de plată. Primul interval de plată este între 1 ha și 5 ha, inclusiv, pentru care fermierii încasează 5 euro/ha, iar la al doilea interval, de la 5 hectare până la 30 de hectare, inclusiv, cuantumul plății redistributive, la cererile depuse în 2021, este de 48,1457 euro/ha.

Cuantumul plătii redistributive, puțin peste 30 de euro/an pe hectar

Plafonul anual pentru plata subvenției redistributive va reprezenta ”10% din plafonul total anual al plăților directe (FEGA) care se calculează după efectuarea transferul din FEGA către FEADR”.

Cuantumul plății redistributive pentru fermele mici și mijlocii, până în 300 de hectare va crește foarte puțin pe perioada 2023-2027, dacă nici structura fermelor nu se modifică foarte mult. ”Plata anuală unitară pe suprafață rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției CRISS și numărul de hectare eligibile determinate de APIA în fiecare an de plată, având în vedere că se acordă fermelor care se încadrează în intervalul 1-300 ha”.

Având în vedere suprafața determinată IACS din Campania 2020 pentru fermele cuprinse între 1-300 ha, respectiv de 5.902.740 ha, pentru anul 2023 cuantumul indicativ estimat a se plăti este de 32,14 euro/ha.

”Aceasta plată se adresează în egală măsură micilor fermieri cu suprafețe cuprinse între 1-15 ha, având în vedere ca aceștia nu vor mai beneficia de plata “micii fermieri” – sprijin care a fost neatractiv în perioada de programare PAC 2014-2020. De asemenea, CRISS se adresează și fermelor care nu făceau obiectul schemei “micii fermieri”, dar care constituie segmentul agriculturii de mijloc, aflat în plin proces de consolidare”, se arată în documentul MADR.

În urma analizei datelor din Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) pentru plăți directe gestionat de APIA, rezultă că în anul 2020 fermele cuprinse între 1 și 300 de hectare însumează 776.439 exploatații agricole, circa 99,4% din totalul de 781.246 de fermieri. De asemenea fermele cu dimensiunile cuprinse între 1-300 de hectare exploatează 5.902.740 hectare, respectiv 61% din totalul de 9.699.018 hectare înscrise la plată.

Această primă categorie de ferme a primit în anul 2020 pentru plăți directe suma de 1.194.478625 euro, circa 65% din totalul de 1.834.803.246 euro plătit de APIA în 2020.

A doua categorie de ferme, cele peste 300 ha, exploatează o suprafață de 3.796.277 hectare, circa 39% din totalul suprafeței agricole înregistrată în IACS, în cadrul a 4.807 exploatații agricole, respectiv 6,15% din numărul total de fermieri. Această a doua categorie de ferme a primit în anul 2020, pentru plăți directe o sumă de 640.236.850 euro, circa 35% din totalul de 1.834.803.246 euro plătit de APIA în 2020.

”Acordarea plății redistributive pentru exploatațiile cu dimensiunea între 1-300 ha, constituie un sprijin suplimentar pentru o suprafață de 5,9 milioane ha, gestionată de majoritatea fermierilor (99,4%) care contribuie la susținerea vitalității spațiului rural”, concluzionează MADR.